Utvärdering

Validera din rekryteringsprocess -Analysera dina genomförda rekryteringar. Klistra in data från hur dina kandidater bedömts i rekryteringen (valfri numerisk gradering) och hur de senare presterat efter aställning (valfri numerisk gradering).

Klistra in data från excel i två kolumner, en rad för varje kandidat. För att få en bra validering av dina rekryteringar, använd samma skala för betygsättning av alla kandidaterna. Det går att använda 5 gradig skala men rekommenderas 0-100.

Tips!

Du kan använda denna för undersöka samband med resultat i enstaka urvalskriterie, tex testresultat eller poäng på kunskapsfrågor, och framgång i jobbet.